Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Tieto reklamačné podmienky  sú neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Zákazník má právo na tovar bez závad a v požadovanej kvalite. Predavajúci zodpovedá za vady, ktoré vzniknú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Na tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka. Reklamácie sa riešia podľa platného reklamačného poriadku Slovenského Obchodného zákonníka a podľa platného zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci (zákazník ) má právo na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne.

Spôsob riešenia :

  1. odstránenie vady opravou
  2. výmena tovaru
  3. poskytnutie zľavy z ceny tovaru
  4. odstúpenie od zmluvy

K reklamovanému tovaru je nutné priložiť Sprievodný list s vypísanými údajmi.
Formulár si môžete stiahnuť tu: Reklamačný list

Reklamácia sa nevzťahuje na bežné používanie alebo opotrebovanie, alebo nevhodným zaobchádzaním, alebo nedodržaním symbolov ošetrovania, apod.

Kupujúci má reklamáciu uplatniť čo najskôr po jej zistení.

Uchovávať doklad o zaslaní.

Tovar vracať v obale (krabici ), ktorá zabezpečí nepoškodenie tovaru počas prepravy.

Nákupný košík